Trenutno on-line

We have 38 guests online
Cjenovnik usluga oglašavanja na rtvbpk.com
Written by Webmaster    Tuesday, 15 December 2009 07:22    PDF Print E-mail
    CJENOVNIK USLUGA OGLAŠAVANJA
            NA WEB STRANICI WWW.rtvbpk.com
MARKETING SLUŽBA RTV BPK-a GORAŽDE POZIVA VAS DA SE REKLAMIRATE I NA NAŠEM WEB PORTALU
CIJENA ZA 30 DANA
BANER NA SVIM STRANICAMA – ROTIRAJUĆI    200 KM
Uključujući naslovnu
BANER NA NASLOVNOJ STRANICI – FIKSNI        100 KM
BANER NA SVIM STRANICAMA – FIKSNI                80 KM
Ne uključujući naslovnu
CIJENA ZA 15 DANA
BANER NA SVIM STRANICAMA – ROTIRAJUĆI    100 KM
Uključujući naslovnu
BANER NA NASLOVNOJ STRANICI –FIKSNI         50 KM
BANER NA SVIM STRANICAMA – FIKSNI              40 KM
Ne uključujući naslovnu
CIJENA ZA 7 DANA
BANER NA SVIM STRANICAMA – ROTIRAJUĆI    60 KM
Uključujući naslovnu
BANER NA NASLOVNOJ STRANICI – FIKSNI        30 KM
BANER NA SVIM STRANICAMA – FIKSNI              30 KM
Ne uključujući naslovnu
CIJENA ZA 3 DANA                                                     
BANER NA SVIM STRANICAMA – ROTIRAJUĆI     30 KM
Uključujući naslovnu
BANER NA NASLOVNOJ STRANICI – FIKSNI         15 KM
BANER NA SVIM STANICAMA – FIKSNI                  15 KM
Ne uključujući naslovnu
U CIJENU NIJE URAČUNAT PDV
BANERI TREBAJU DA BUDU STANDARDNIH DIMENZIJA
                                 KONTAKT
              MARKETING SLUŽBA RTV GORAŽDE
                               038 221 556
                     mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
                        WWW.rtvbpk.com