Trenutno on-line

We have 60 guests online
URAĐEN IDEJNI I GLAVNI PROJEKAT ZA IZGARDNJU SPOMEN KOMPLEKSA „GREBAK PUT ŽIVOTA“

URAĐEN IDEJNI I GLAVNI PROJEKAT ZA IZGARDNJU SPOMEN KOMPLEKSA „GREBAK PUT ŽIVOTA“

U naredne dvije do tri godine trebao bi biti izgrađen Spomen kompleks „Grebak put života“, a ovih dana pokrenute su aktivnosti na prikupljanju sredstava za prvu fazu gradnje. Do sada je obezbijeđeno zemljište za gradnju spomen obilježja, a pored toga urađen je idejni i glavni projekat.

Radiogorazde Gorazde's photo.

 

 

 

 

 

 

Izgradnja kompleksa “Grebak put života” koštat će 382.000 KM. Ideja o gradnji pokrenuta je još 2008. godine, ali do danas nije se puno uradilo. Građevinski odbor na čijem je čelu kantonalni ministar privrede Esed Radeljaš, zaopočeo je obiman i veoma značajan projekat izgradnje Spomen kompleksa Grebak koji će na pravi način biti svjedok svega što je ovaj prostor značio u ratnom periodu.

Pored našeg Kantona u finansiranje ovog projekta uključit će se i Kanton Sarajevo, a bit će pozvani i oni koji su rodom sa ovih prostora, a sada žive širom svijeta da finansijski pomognu gradnju. Svako ko želi pozivom na broj telefona 090 291 074 može donirati 2 KM za gradnju Spomen kompleksa Grebak. Uplate sredstava se mogu izvršiti i na žiro račun koji je otvoren kod NLB Tuzlanske banke filijala Goražde sa naznakon za izgradnju Spomen obilježja šehidska kapija i memorijalni centar Grebak.

Radiogorazde Gorazde's photo.

 

 

 

 

 

 

Televizija Goražde